Italština v Praze!

Kontaktujte nás:

tel: 210 215 320

  

firemní kurzy italštiny

 • firemní individuální výuka italštiny – lektor přizpůsobuje tempo i náplň výuky okamžitým požadavkům klienta; velmi flexibilní forma výuky, která umožňuje přizpůsobení náročnému pracovnímu programu manažerů a vedoucích pracovníků
 • firemní výuka italského jazyka v malých skupinkách – lektor pracuje se dvěma až třemi studenty
 • firemní skupinová výuka italštiny – skupiny o počtu čtyř až deseti studentů
 • firemní pobytové kurzy s výukou jazyků – kurzy probíhají formou workshopu s aktivním zapojením všech účastníků; pobyt může zahrnovat i společenský program, relaxaci, výlety ... (kurzy jsou pořádány pro studenty ze stejné firmy)

     V rámci firemní výuky Vám zajistíme:

 • vstupní analýzu znalostí italštiny
 • rozřazení studentů do skupin (pro orientační zjištění úrovně znalostí italského jazyka můžete využít náš on-line test)
 • sestavení specifických učebních plánů
 • studijní materiály
 • pravidelné monitorování a dokumentaci probíhající výuky (sledování docházky)
 • pretestaci (absolvování mezinárodní jazykové zkoušky nanečisto)
 • průběžné a závěrečné testování a hodnocení studentů podle Evropského referenčního rámce pro jazyk
 • přípravu a vypracování jazykového pasu pro Vaše zaměstnance 


PRO VÍCE INFORMACÍ O firemních KURZECH NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT:

poptávkový formulář

tel.: 210 215 314 (Milena Mohrmannová - obchodní konzultant)

e-mail: jazykovaskola@chc.cz