Italština v Praze!

Kontaktujte nás:

tel: 210 215 320

  

korektury italských textů

Správně napsaný text z hlediska odborného, jazykového i stylistického může být Vaší dobrou vizitkou. Nešetřete na nepravém místě a obraťte se na nás!

Jazyková agentura Channel Crossings pro Vás zajistí komplexní kontrolu Vašeho textu po stránce jazykové a stylistické.

Jazykovou korekturu italských textů je vhodné provést především u textů určených k prezentaci jako jsou webové stránky a oficiální dokumenty (výroční a tiskové zprávy, letáky, brožury aj.) nebo u textů typu diplomové nebo bakalářské práce.

Korektura italštiny rodilým mluvčím

Korektura zahrnuje kontrolu gramatiky, interpunkce, terminologie, stylistiky a odstranění případných překlepů v textu. Zaměřuje se také na členění textu, soulad výrazových prostředků a na celkovou úpravu textu.

Korekturu si můžete objednat buď samostatně jako korekturu textu, který dodáte, nebo jako součást překladu.

Korektura je provedena rodilým mluvčím s jazykovým vzděláním v mateřském jazyce nebo jazykovým odborníkem.

PŘEDTISKOVÁ KOREKTURA

Předtisková korektura se provádí před tiskem dokumentu, po nasazení textu do konečné grafické podoby. Kontroluje se zejména typografická stránka textu - rozdělení slov, vložení mezer, správné pomlčky, uvozovky, a také úplnost textu.

Tuto korekturu doporučujeme vyhotovit u každého italského dokumentu, který je určen k publikaci (letáky, brožury, tištěná inzerce aj.).

Korektura je prováděna jazykovým odborníkem.


PRO VÍCE INFORMACÍ O korektuře italských textů NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT:

tel.: 210 215 310 nebo 311

e-mail: preklady@chc.cz