Italština v Praze!

Kontaktujte nás:

tel: 210 215 320

  

překlady z/do italštiny

U všech realizovaných překladů z/do italštiny ručíme za kvalitu.  Naše služby poskytujeme v souladu s principy mezinárodně uznávaných norem kvality ISO 9001 a EN 15038.

Naši překladatelé podléhají přísným kritériím výběru a během spolupráce pak soustavné kontrole kvality ze strany agentury.

Překladatelé jsou vázáni mlčenlivostí a jsou povinni zachovávat důvěrnost informací.

Zajišťujeme:

 • odborné překlady
 • překlady velkého rozsahu
 • expresní překlady
 • překlady se soudním ověřením
 • překlady v sídle klienta
 • korektury rodilým mluvčím
 • předtiskové korektury
 • překlady/přepisy zvukového záznamu
 • přepisy textů
 • notářská ověření
 • grafické práce

Nejčastěji překládané dokumenty v italském jazyce :

 • překlady právních dokumentů (nájemních smluv, kupních smluv, pracovních smluv, smluv o spolupráci, soudních rozsudků...) z/do italštiny
 • překlady výpisů z obchodních rejstříků a trestních rejstříků z/do italštiny
 • překlady apostil, vysvědčení, diplomů i certifikátů z/do italštiny
 • překlady lékařských zpráv, propouštěcích zpráv a klinických studií z/do italštiny
 • překlady dokumentů a odborných textů z/do italštiny
 • překlady celních zpráv z/do italštiny
 • překlady menu, pozvánek na společenské akce z/do italštiny
 • překlady výročních zpráv a účetních závěrek z/do italštiny
 • překlady ŽL z/do italštiny
 • překlady marketingových a reklamních textů, webových stránek z/do italštiny
 • překlady notářských zápisů z/do italštiny

Při dlouhodobé spolupráci Vám nabízíme vytvoření překladatelského týmu, který se podrobněji seznámí s Vaším firemním stylem, terminologií a případnými dalšími požadavky.

Všechny překlady, které pro Vás vyhotovíme, budou archivovány  a minimálně po dobu jednoho roku Vám budou k dispozici na vyžádání.

Vaše texty přijímáme téměř v jakémkoli formátu.

Vyhotovené překlady Vám dle Vašeho přání zašleme e-mailem, poštou, kurýrem až do kanceláře nebo domů.

Rádi Vám připravíme speciální nabídku šitou na míru!

Pokud si chcete udělat hrubou představu o rozsahu textu, podívejte se např. ve wordu do záložky revize - počet slov - znaky vč. mezer. Výsledný překlad ještě o něco naroste, většinou je to v řádu 10-20 % podle jazyka.


PRO VÍCE INFORMACÍ O překladech NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT:

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

tel.: 210 215 310 nebo 311

e-mail: preklady@chc.cz