Italština v Praze!

Kontaktujte nás:

tel: 210 215 320

  

Veřejné kurzy italštiny

V jazykové škole Channel Crossings nabízíme kurzy všeobecného jazyka, konverzační kurzy, intenzivní kurzy italštiny a kurzy italštiny pro děti. Všechny tyto kurzy učíme od začátečníků po pokročilé. Italštinu u nás vyučují jak čeští lektoři tak rodilí mluvčí. Kurzy probíhají v obou našich pobočkách - v Praze 5 - Radotínv Praze 2 - Lazarská

Všeobecný kurz italštiny:

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). 

Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Konverzační kurz italštiny:

Kurz se věnuje především rozvoji komunikačních dovedností a znalosti slovní zásoby. Na širokém spektru různorodých témat se seznámíte se slovní zásobou různých oblastí našeho života

V rámci komunikačních aktivit rozvinete své schopnosti mluveného projevu (vyjádřit názor, reagovat na názory ostatních, diskutovat apod.). Kurz není navázán na konkrétní výukové materiály.


itaLŠTINA pro děti:

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem, které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. 

Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hravých aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Semestrální kurzy probíhají 17 týdnů, kurz celkem zahrnuje 34 lekcí a maximální počet studentů ve skupině je 10. Kurzy můžete vybírat v naší nabídce na www.chc.cz/rozvrh


pro více informací o veřejných kurzech italštiny nás neváhejte kontaktovat:

tel.: 210 215 320 - 321

e-mail: jazykovaskola@chc.cz